Dokumenty rekrutacyjne

Informujemy, że w zakładkach Staże/Dla naukowców i Szkolenia zamieściliśmy już dokumenty związane z rekrutacją do tych zadań. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Nauka dla Innowacji

Z dniem 1 lipca br. Politechnika Opolska rozpoczęła realizację projektu pn. „Nauka dla Innowacji" (poddz. 8.2.1 PO KL, EFS). Obecnie jest opracowywana dokumentacja projektowa, regulaminy i zasady uczestnictwa. Jak tylko zostaną zaakceptowane dokumenty rekrutacyjne umieścimy je w odpowiednich zakładkach naszej strony. Informacje o głównych celach naszego projektu znajdziecie Państwo w zakładce „O projekcie".

Przewidywany termin rekrutacji do Programu Staży dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach – zaplanowano na przełom września i października br.. Rekrutacja zostanie poprzedzona spotkaniem informacyjnym, o czym poinformujemy na naszej stronie, jak również w lokalnych mediach. W najbliższym czasie zostanie ogłoszona rekrutacja do udziału w specjalistycznych szkoleniach dla przedsiębiorstw / pracowników przedsiębiorstw, ukierunkowanych na wdrożenie konkretnych rozwiązań innowacyjnych w firmach z woj. opolskiego.

Zapraszamy beneficjentów projektu do aktywnego udziału we wszystkich zadaniach oraz do systematycznego odwiedzania naszej strony, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie pozostałe informacje o inicjatywach projektowych.

Z wyrazami szacunku
Zespół Projektowy

Wyniki rekrutacji do staży

W dniu 8 października 2013r., czteroosobowa komisja rekrutacyjna, po burzliwej, aczkolwiek owocnej dyskusji, wytypowała 25 osób, które zostały skierowane na staże w przedsiębiorstwach Opolszczyzny. Staże będą rozpoczynać się w trzech terminach: 1 listopada 2013r. (5 stażystów), 1 marca 2014r. (10 stażystów) i 1 lipca 2014r. (10 stażystów). Zanim jednak stażyści udają się na staże odbędą trzydniowe szkolenie praktyczne z zarządzania innowacjami. Pozostała grupa osób, która nie zakwalifikowała się do projektu - 16 osób, została umieszczona na liście rezerwowe. Wszystkim, którzy złożyli aplikacje do naszego projektu serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia. 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy (dwóch ekspertów zewnętrznych) w zakresie udziału w Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu "Nauka dla Innowacji"

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należało będzie: udział w obradach komisji rekrutacyjnej, ocena aplikacji składanych przez kandydatów na staż, sporządzenie listy rankingowej obejmującej kandydatów na staż zakwalifikowanych do odbycia stażu
w przedsiębiorstwie oraz listy rezerwowej – projekt przewiduje 20 godzin pracy komisji rekrutacyjnej.

2. Termin realizacji zamówienia – 20.09.2013 r. – 10.10.2013 r.

3. Warunki płatności – przelewem na podstawie wystawionego rachunku.

4. Kryterium wyboru oferty – 100 % cena – wykonawca zobowiązany jest podać cenę za godzinę pracy.

5. Wymagane dokumenty: CV,oferta wraz z oświadczeniem o doświadczeniu zawodowym.

6. Doświadczenie zawodowe - ze szczególnym uwzględnieniem współpracy na styku nauka-biznes, znajomość środowiska naukowego i gospodarczego Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem branży ekoenergetycznej i „zielonych technologii” (OZE). Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z projektami współfinansowanymi z UE.

7. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie: do dnia 15.09.2013 r. do godz. 12:00 w formie:

a) osobiście w siedzibie Biura Projektu ul. Prószkowska 76, bud. 7, pok. 9, 45-758 Opole lub

b) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: dr inż. Artur Olejnik – koordynator ds. staży i monitoringu

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna.

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes