Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy (dwóch ekspertów zewnętrznych) w zakresie udziału w Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu "Nauka dla Innowacji"

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należało będzie: udział w obradach komisji rekrutacyjnej, ocena aplikacji składanych przez kandydatów na staż, sporządzenie listy rankingowej obejmującej kandydatów na staż zakwalifikowanych do odbycia stażu
w przedsiębiorstwie oraz listy rezerwowej – projekt przewiduje 20 godzin pracy komisji rekrutacyjnej.

2. Termin realizacji zamówienia – 20.09.2013 r. – 10.10.2013 r.

3. Warunki płatności – przelewem na podstawie wystawionego rachunku.

4. Kryterium wyboru oferty – 100 % cena – wykonawca zobowiązany jest podać cenę za godzinę pracy.

5. Wymagane dokumenty: CV,oferta wraz z oświadczeniem o doświadczeniu zawodowym.

6. Doświadczenie zawodowe - ze szczególnym uwzględnieniem współpracy na styku nauka-biznes, znajomość środowiska naukowego i gospodarczego Opolszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem branży ekoenergetycznej i „zielonych technologii” (OZE). Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z projektami współfinansowanymi z UE.

7. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie: do dnia 15.09.2013 r. do godz. 12:00 w formie:

a) osobiście w siedzibie Biura Projektu ul. Prószkowska 76, bud. 7, pok. 9, 45-758 Opole lub

b) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: dr inż. Artur Olejnik – koordynator ds. staży i monitoringu

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno-prawna.

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes