Drukuj

Szkolenie z Analizy ekonomiczno-finansowej i Komercjalizacji wyników badań patentowych

Zapraszamy Państwa na szkolenia z Analizy ekonomiczno-finansowej na Politechnice Opolskiej. Szkolenia (w formie nieodpłatnej) adresowane są do przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw z woj. opolskiego.

Terminy szkolenia: 9.10.2013, 16.10.2013, 23.10.2013, 06.11.2013 - Rekrutacja otwarta!

Cele szkolenia
1. Poznanie narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Poznanie ryzyk, jakie wiążą się z samodzielnym prowadzeniem działalności gospodarczej.
3.Zdobycie umiejętności oceny własnych możliwości finansowych i organizacyjnych w pierwszym roku prowadzenia działalności.
4. Zdobycie podstawowej umiejętności poruszania się ramach systemu podatkowego.
5.Pozyskanie umiejętności sporządzenia indywidualnego podatkowego biznes-planu w celu optymalizacji podatkowej.

Prowadzący - trenerzy:
Agnieszka Janeta (pracownik PO), dr nauk ekonomicznych, absolwentka studiów podyplomowych m. in. z zakresu finansów i bankowości oraz integracji europejskiej, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Badań Regionalnych Politechniki Opolskiej. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się tematyką zawiązaną z finansami przedsiębiorstw i rynkiem finansowym.

Piotr Bębenek (pracownik PO), ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, gdzie od początku zaangażowany jest w prace naukowo- dydaktyczne oraz organizacyjne realizowane w Katedrze Ekonomii i Badań Regionalnych, oraz Katedrze Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem. W pracy dydaktycznej zajmuje się problematyką finansów przedsiębiorstw oraz rozwojem regionalnym woj. Od 2001 roku szkoli i doradza Firmą. Jest współwłaścicielem firmy produkcyjnej w województwie opolskim. Wielogodzinne doświadczenie zdobyte w pracy warsztatowej z ludźmi, pozwala na profesjonalne podejście i doradztwo w przedsiębiorstwach. Uczestniczy w pracach na wdrażaniem i monitorowaniem regionalnej strategii innowacji woj. opolskiego. Opolskiego. Od 2005 roku zajmuje się zarządzaniem projektami UE w AIP Politechniki Opolskiej.

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych w zakładce „Szkolenia". Szczegóły pod numerem tel. 77 449 8173.

Pliki do pobrania:

Zapraszamy Państwa na Szkolenie z Komercjalizacji wyników badań patentowych, które ma na celu przekazanie przedsiębiorcom podstawowych zasad ochrony wynalazków na gruncie prawa własności przemysłowej. Przedstawione informacje pozwolą na ocenę szans objęcia utworu ochroną patentową oraz przybliżą reguły korzystania z informacji zawartych w bazach dokumentów patentowych. 

Szkolenie poprowadzi: dr Monika Szymura. Terminy szkolenia: 05.10.2013 i 12.10.2013 (soboty) - Rekrutacja otwarta!

Tematyka szkolenia: Szkolenie dotyczyć będzie m.in. praktycznych aspektów komercjalizacji wyników badań patentowych, ochrony utworu na gruncie prawa własności intelektualnej oraz prawa patentowego.

 W szczególności szkolenie obejmować będzie następujące kwestie:

- Prawne narzędzia ochrony intelektualnej. Prawo autorskie. Prawo własności przemysłowej.

- Pojęcie wynalazku i podstawowe formy jego ochrony.

- Ocena własności intelektualnej. Ocena stanu techniki. Bazy patentowe - jako źródło informacji o pomysłach innowacyjnych.

- Ochrona patentowa. Procedura ochrony patentowej i jej koszty.

- Umowy handlowe.

 Program szkolenia

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes