Efektywność energetyczna przedsiębiorstw

(40 godzin w formule 5 dni x 8 godzin) – opis szkolenia.

Podczas 40 godzinnego szkolenia zostaną omówione główne problemy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.
Część szkolenia zostanie poświęcona racjonalizacji gospodarki energetycznej w firmach oraz obiektach budowlanych, w tym gospodarki cieplnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
Ponadto podczas zajęć przewiduje się ćwiczenia praktyczne z opracowania audytów efektywności energetycznej.

Istotnym uzupełnienie tematyki szkolenia będą najnowsze informacje, dotyczące zmian w metodyce wykonywania certyfikatów energetycznych i audytów efektywności ekologicznej.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorstw z woj. opolskiego (ich pracowników), osób samozatrudnionych, którzy posiadają podstawową wiedzę z zakresu auditingu energetycznego.

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes