Szkolenie z Analizy ekonomiczno-finansowej i Komercjalizacji wyników badań patentowych

Zapraszamy Państwa na szkolenia z Analizy ekonomiczno-finansowej na Politechnice Opolskiej. Szkolenia (w formie nieodpłatnej) adresowane są do przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw z woj. opolskiego.

Terminy szkolenia: 9.10.2013, 16.10.2013, 23.10.2013, 06.11.2013 - Rekrutacja otwarta!

Cele szkolenia
1. Poznanie narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Poznanie ryzyk, jakie wiążą się z samodzielnym prowadzeniem działalności gospodarczej.
3.Zdobycie umiejętności oceny własnych możliwości finansowych i organizacyjnych w pierwszym roku prowadzenia działalności.
4. Zdobycie podstawowej umiejętności poruszania się ramach systemu podatkowego.
5.Pozyskanie umiejętności sporządzenia indywidualnego podatkowego biznes-planu w celu optymalizacji podatkowej.

Prowadzący - trenerzy:
Agnieszka Janeta (pracownik PO), dr nauk ekonomicznych, absolwentka studiów podyplomowych m. in. z zakresu finansów i bankowości oraz integracji europejskiej, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Badań Regionalnych Politechniki Opolskiej. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się tematyką zawiązaną z finansami przedsiębiorstw i rynkiem finansowym.

Piotr Bębenek (pracownik PO), ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, gdzie od początku zaangażowany jest w prace naukowo- dydaktyczne oraz organizacyjne realizowane w Katedrze Ekonomii i Badań Regionalnych, oraz Katedrze Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem. W pracy dydaktycznej zajmuje się problematyką finansów przedsiębiorstw oraz rozwojem regionalnym woj. Od 2001 roku szkoli i doradza Firmą. Jest współwłaścicielem firmy produkcyjnej w województwie opolskim. Wielogodzinne doświadczenie zdobyte w pracy warsztatowej z ludźmi, pozwala na profesjonalne podejście i doradztwo w przedsiębiorstwach. Uczestniczy w pracach na wdrażaniem i monitorowaniem regionalnej strategii innowacji woj. opolskiego. Opolskiego. Od 2005 roku zajmuje się zarządzaniem projektami UE w AIP Politechniki Opolskiej.

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych w zakładce „Szkolenia". Szczegóły pod numerem tel. 77 449 8173.

Pliki do pobrania:

Zapraszamy Państwa na Szkolenie z Komercjalizacji wyników badań patentowych, które ma na celu przekazanie przedsiębiorcom podstawowych zasad ochrony wynalazków na gruncie prawa własności przemysłowej. Przedstawione informacje pozwolą na ocenę szans objęcia utworu ochroną patentową oraz przybliżą reguły korzystania z informacji zawartych w bazach dokumentów patentowych. 

Szkolenie poprowadzi: dr Monika Szymura. Terminy szkolenia: 05.10.2013 i 12.10.2013 (soboty) - Rekrutacja otwarta!

Tematyka szkolenia: Szkolenie dotyczyć będzie m.in. praktycznych aspektów komercjalizacji wyników badań patentowych, ochrony utworu na gruncie prawa własności intelektualnej oraz prawa patentowego.

 W szczególności szkolenie obejmować będzie następujące kwestie:

- Prawne narzędzia ochrony intelektualnej. Prawo autorskie. Prawo własności przemysłowej.

- Pojęcie wynalazku i podstawowe formy jego ochrony.

- Ocena własności intelektualnej. Ocena stanu techniki. Bazy patentowe - jako źródło informacji o pomysłach innowacyjnych.

- Ochrona patentowa. Procedura ochrony patentowej i jej koszty.

- Umowy handlowe.

 Program szkolenia

Efektywność energetyczna przedsiębiorstw

(40 godzin w formule 5 dni x 8 godzin) – opis szkolenia.

Podczas 40 godzinnego szkolenia zostaną omówione główne problemy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.
Część szkolenia zostanie poświęcona racjonalizacji gospodarki energetycznej w firmach oraz obiektach budowlanych, w tym gospodarki cieplnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
Ponadto podczas zajęć przewiduje się ćwiczenia praktyczne z opracowania audytów efektywności energetycznej.

Istotnym uzupełnienie tematyki szkolenia będą najnowsze informacje, dotyczące zmian w metodyce wykonywania certyfikatów energetycznych i audytów efektywności ekologicznej.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorstw z woj. opolskiego (ich pracowników), osób samozatrudnionych, którzy posiadają podstawową wiedzę z zakresu auditingu energetycznego.

Szkolenia

Zapraszamy Państwa* do udziału w nieodpłatnych szkoleniach specjalistycznych (objętych pomocą de minimis dla przedsiębiorstw), których celem jest upowszechnienie specjalistycznej wiedzy ukierunkowanej na wdrożenie konkretnych rozwiązań innowacyjnych w firmach z woj. opolskiego.

*Projekt skierowany jest do przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorstw zatrudnionych w przedsiębiorstwach zarejestrowanych lub posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa opolskiego.

Szkolenia poprowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni PO samodzielnie lub przy współudziale pracowników przedsiębiorstw z wykorzystaniem bazy laboratoryjnej uczelni. W ramach projektu zaplanowano następujące tematy:

 1. Efektywność energetyczna przedsiębiorstw (40 godzin)
 2. Innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw z ochrony środowiska (24 godzin)
 3. Komercjalizacja wyników badań patentowych/Praktyczne aspekty własności intelektualnej w przedsiębiorstwie (8 godzin)
 4. Zarządzanie innowacjami w procesie produkcji (8 godzin)
 5. Zarządzanie innowacjami w logistyce (16 godzin)
 6. Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska (8 godzin)
 7. Strategie rozwoju i plany marketingowe (8 godzin lub 16 godzin)
 8. Analiza ekonomiczno-finansowa (8 godzin)
 9. Skuteczny menadżer innowacji (24 godziny)

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami rekrutacyjnymi. Dokumenty należy pobrać i złożyć oryginały do Biura Projektu przed rozpoczęciem szkolenia lub skany na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Na szkolenie prosimy o przyniesienie oryginałów dokumentów w przypadku wysłania skanów.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.II Kampus PO, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój nr 9 w godz. 7.30-15.30).

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 2. Deklaracja udziału w projekcie
 3. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚĆI OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich
 5. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH DO SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH
 6. Umowa szkoleniowa (podpisywana z uczestnikiem przed rozpoczęciem szkolenia)
 7. Zasady uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych

Informacji w zakresie szkoleń specjalistycznych udziela Pani Beata Kipigroch - koordynator ds. rekrutacji i szkoleń, nr tel. 77 449 8173.

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes