Wyniki rekrutacji do staży

W dniu 8 października 2013r., czteroosobowa komisja rekrutacyjna, po burzliwej, aczkolwiek owocnej dyskusji, wytypowała 25 osób, które zostały skierowane na staże w przedsiębiorstwach Opolszczyzny. Staże będą rozpoczynać się w trzech terminach: 1 listopada 2013r. (5 stażystów), 1 marca 2014r. (10 stażystów) i 1 lipca 2014r. (10 stażystów). Zanim jednak stażyści udają się na staże odbędą trzydniowe szkolenie praktyczne z zarządzania innowacjami. Pozostała grupa osób, która nie zakwalifikowała się do projektu - 16 osób, została umieszczona na liście rezerwowe. Wszystkim, którzy złożyli aplikacje do naszego projektu serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia. 

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes