Zakończenie szkoleń i realizacji projektu

W związku z organizacją wszystkich szkoleń zaplanowanych w projekcie nie przewiduje się realizacji kolejnych szkoleń.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom, którzy skorzystali ze wsparcia projektu. Mamy nadzieję, ze wiedza zdobyta dzięki szkoleniom będzie dla Państwa przydatna w pracy zawodowej. Podziękowania kierujemy również w stronę naszych naukowców, uczestników staży w przedsiębiorstwach.

Dziękujemy i pozdrawiamy,

zespół projektowy.

Zapraszamy pracowników firm z woj. opolskiego oraz przedsiębiorców (w tym osoby samozatrudnione) do udziału w nieodpłatnych szkoleniach (w ramach pomocy de minimis). Proponujemy Państwu poniższe tematy, które możemy poszerzać o treści szczególnie dla Państwa interesujące. Szkolenie może być zorganizowane również w siedzibie firmy.  

Zapraszamy na szkolenia z następujących tematów:

"Innowacyjne rozwiązania dla przedsiębiorstw z ochrony środowiska" termin: 19.12.14 r. godz. 9.00, 8 godzin szkolenia, prowadzący: Tomasz Olszowski.

  Celem szkolenia jest zapoznanie przedsiębiorców z wymogami oraz obowiązkami, jakie nakładają na nich akty prawne związane z ochroną środowiska. Szkolenia obejmują prezentację, interpretację oraz zastosowanie wybranych, obowiązujących przepisów stanowiących o obowiązkach podmiotów korzystających ze środowiska. Zakres szkoleń obejmuje najistotniejsze zagadnienia związane z wytycznymi ustawy POŚ i Ustawy o dostępie do informacji o środowisku oraz właściwych rozporządzeń.

  "Efektywność energetyczna przedsiębiorstw" terminy: 21-22.11.14; 28.11-29.11.14; 5.12.14- 40 godzin szkolenia przez 5 dni (prowadzący: prof. Norbert Szmolke) - szkolenie z wykorzystaniem kamery termowizyjnej: PROGRAM 

Opis szkolenia: Podczas 40 godzinnego szkolenia zostaną omówione główne problemy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Część szkolenia zostanie poświęcona racjonalizacji gospodarki energetycznej w firmach oraz obiektach budowlanych, w tym gospodarki cieplnej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

 Ponadto podczas zajęć przewiduje się ćwiczenia praktyczne z opracowania audytów efektywności energetycznej. Istotnym uzupełnieniem tematyki szkolenia będą najnowsze informacje, dotyczące zmian w metodyce wykonywania certyfikatów energetycznych i audytów efektywności ekologicznej.

 Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorstw z woj. opolskiego (ich pracowników), osób samozatrudnionych, którzy podstawową wiedzę z zakresu auditingu energetycznego. Na szkoleniu będzie wykorzystana w trakcie ćwiczeń kamera termowizyjna.

 NA WW. SZKOLENIE OGŁOSILIŚMY REKRUTACJĘ - ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ I WYPEŁNIENIENIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH - ZAKŁADKA - DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes