O projekcie

Projekt jest realizowany przez Dział Współpracy i Rozwoju PO (Biuro Rozwoju i Strategii).

Czas realizacji projektu - 01.07.2013 – 31.12.2014
Kwota dofinansowania: 811 641,60 zł

Cel główny projektu
Wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami poprzez wypracowanie innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki.

Cele szczegółowe projektu

Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez dedykowane staże, ze szczególnym uwzględnieniem branży Ekoenergetycznej i Zielonych Technologii.
Zachęcenie przedsiębiorstw do współpracy z B+R na rzecz budowania gospodarki opartej na wiedzy
Upowszechnianie specjalistycznej wiedzy ukierunkowanej na wdrożenie konkretnych rozwiązań innowacyjnych w firmach

Grupy docelowe

BO będą pracownicy/ce naukowi i naukowo-dydaktyczni opol. uczelni, pracownicy/ce naukowi jednostek naukowych, a także pracownicy/ce przedsiębiorstw. Grupę docelową stanowić będą osoby mieszkające lub pracujące na terenie woj. opolskiego

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes