Drukuj

Rozpoczęcie rekrutacji do staży dla pracowników naukowych

Szanowni Państwo z dniem 20 września 2013 r. rozpoczynamy rekrutację uczestników do staży dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach Opolszczyzny. Zakończenie rekrutacji 27 września 2013 r. o godzinie 14:00. Terminy rozpoczęcia stażu: 1 listopada 2013r., 1 marca 2014r., 1 lipca 2014r. Liczba miejsc – 25. Rekrutacja do wszystkich terminów odbywa się jednocześnie.

Wybór uczestników programu stażowego będzie podlegał procedurze konkursowej w oparciu o „Regulamin odbywania staży przez pracowników naukowych…”. Ocenę kandydatów w oparciu o przyjęte kryteria wyboru (m.in. zgodność programu stażu z celami projektu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ekoenergetyką i OZE, doświadczeniem zawodowym oraz prowadzoną działalnością naukowo-dydaktyczną) dokona powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej

Prezentacja

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes