Drukuj

Szkolenie z zarządzania innowacjami

W dniu 12 października 2013r. o godzinie 8:00 w Sali Dziekańskiej Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej odbędzie się pierwsze, z zaplanowanych trzech szkoleń, z zarządzania innowacjami dla 25 stażystów. Kolejne terminy to 18 i 19 października 2013r.

Uwaga! Szkolenie w dniu 18 października (piątek) odbędzie się w Sali Senatu w tym samym budynku.  

Drukuj

Wyniki rekrutacji do staży

W dniu 8 października 2013r., czteroosobowa komisja rekrutacyjna, po burzliwej, aczkolwiek owocnej dyskusji, wytypowała 25 osób, które zostały skierowane na staże w przedsiębiorstwach Opolszczyzny. Staże będą rozpoczynać się w trzech terminach: 1 listopada 2013r. (5 stażystów), 1 marca 2014r. (10 stażystów) i 1 lipca 2014r. (10 stażystów). Zanim jednak stażyści udają się na staże odbędą trzydniowe szkolenie praktyczne z zarządzania innowacjami. Pozostała grupa osób, która nie zakwalifikowała się do projektu - 16 osób, została umieszczona na liście rezerwowe. Wszystkim, którzy złożyli aplikacje do naszego projektu serdecznie dziękujemy i życzymy powodzenia. 

Drukuj

Rozpoczęcie rekrutacji do staży dla pracowników naukowych

Szanowni Państwo z dniem 20 września 2013 r. rozpoczynamy rekrutację uczestników do staży dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach Opolszczyzny. Zakończenie rekrutacji 27 września 2013 r. o godzinie 14:00. Terminy rozpoczęcia stażu: 1 listopada 2013r., 1 marca 2014r., 1 lipca 2014r. Liczba miejsc – 25. Rekrutacja do wszystkich terminów odbywa się jednocześnie.

Wybór uczestników programu stażowego będzie podlegał procedurze konkursowej w oparciu o „Regulamin odbywania staży przez pracowników naukowych…”. Ocenę kandydatów w oparciu o przyjęte kryteria wyboru (m.in. zgodność programu stażu z celami projektu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ekoenergetyką i OZE, doświadczeniem zawodowym oraz prowadzoną działalnością naukowo-dydaktyczną) dokona powołana w tym celu Komisja Rekrutacyjna.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej

Prezentacja

Drukuj

Spotkanie informacyjne dot. Staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

Serdecznie zapraszamy w dniu 19 września 2013r. na spotkanie informacyjne do Sali Dziekańskiej Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 o godzinie 12:30 dotyczące staży dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach Opolszczyzny.

 

Drukuj

Dla Naukowców

W miesiącu wrześniu br. zostanie ogłoszona rekrutacja do udziału w stażach dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach, których celem jest podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem branży ekoenergetycznej i „zielonych technologii" (OZE). Rekrutacja zostanie poprzedzona spotkaniem informacyjno-organizacyjnym oraz informacjami na stronie i w prasie lokalnej (termin i miejsce spotkania zostanie wkrótce podane na stronie).

Wszystkich chętnych do udziału w stażach zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi:

Informacji w zakresie staży udziela dr inż. Artur Olejnik - koordynator ds. staży i monitoringu, nr tel. 77 449 8069

pokl

Premium Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration NewWPThemes